Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé

Publiceret: 20.02.2012

Nu fremgår det af præparatbeskrivelserne på medicin.dk, hvis der er diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé i anbefalingerne for brug af lægemidlet under graviditet og amning. 

  

  • Hvis der er diskrepans mellem anbefalingerne i medicin.dk og produktresume, står der: "Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé."
  • Hvis informationen er under bearbejdning står der: "Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé."
  • Hvis der ikke står noget om diskrepans under Graviditet og Amning på et givent præparat, er der ingen afvigelse mellem informationen i medicin.dk og produktresumé.


Hvordan udarbejdes graviditet- og amningsteksterne i medicin.dk? 

Graviditets- og amningsteksterne i medicin.dk er udarbejdet af en specialkyndig forfatter efter grundig gennemgang af den aktuelt eksisterende litteratur på området. Teksternes indhold er udformet efter en på forhånd fastlagt skabelon med angivelse af risikoklassifikation for hvert enkelt lægemiddel. Det betyder, at teksterne i medicin.dk i nogle tilfælde vil kunne afvige fra de tekster, der findes i lægemidlets produktresumé og indlægsseddel. 

  

Læs om graviditetsteksterne i medicin.dk.
Læs om amningsteksterne i medicin.dk

  

Se medicin.dk's inddeling af risikoklassifikation for brug under graviditet

Se medicin.dk's inddeling af risikoklassifikation for brug under amning