Nye dopingregler for formoterol til inhalation

Publiceret: 07.02.2012

S3. Beta-2-agonister 

Anti Doping Danmark informerer om, at WADA (World Anti-Doping Agency) nu har udgivet Dopinglisten for 2012. Af denne fremgår, at det nu er tilladt for idrætsudøvere at anvende inhaleret formoterol (max 36 mikrogram/døgn) ved astma og KOL. Lempelsen betyder, at der ikke længere kræves ansøgning om dispensation (TUE, Therapeutic Use Exemptions), ved brug af stoffet. Dog tilføjes, at en koncentration af formoterol > 30 nanogram/ml i urinen betragtes som ulovligt analytisk fund, medmindre idrætsudøveren kan bevise, at det er en konsekvens af behandlingen. 

  

Allerede i 2011 blev reglen lempet for salbutamol og salmeterol. Alle andre beta-2-agonister er stadig forbudte, også til inhalation, og kræver ansøgning om dispensation (TUE). 

  

Formoterol findes i følgende præparater: 

Delnil®
Foradil®
Formo Easyhaler®
Innovair®, komb.
Oxez Turbuhaler®
Oxis® Turbuhaler®
Rilast Turbuhaler®, komb.
Sinestic, komb. 

Symbicort® Turbuhaler®, komb. 

  

Informationen er opdateret på alle formoterolholdige lægemidler på medicin.dk. 

  

Læs mere på Anti Doping Danmarks hjemmeside

  

Kilde: Antidopingdanmark.dk