Husk kontrol af nyrefunktion ved brug af Pradaxa®

Publiceret: 18.11.2011

Den videnskabelige komite for lægemidler til mennesker (CHMP) under det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har netop skærpet vejledningen for brug af indholdsstoffet dabigatranetexilat med særlig fokus på patienter med nedsat nyrefunktion. 

  

Dabigatranetexilat er et benzamidinderivat, som er en kompetitiv, reversibel, direkte hæmmer af frit og fibrinbundet trombin. 

  

Dabigatranetexilat sælges i dag udelukkende under navnet Pradaxa®

  

Baggrund 

Den nye skærpelse sker på baggrund af et stort antal rapporter om alvorlige blødninger ved anvendelse af dabigatranetexilat. Lægemiddelstyrelsen anbefaler derfor nu, at nyrefunktionen kontrolleres, før behandling med dabigatranetexilat påbegyndes. 

  

Nyrefunktionen skal vurderes ved en beregning af kreatinin clearance. Dabigatranetexilat er fortsat kontraindiceret til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance under 30 ml/min). Det opdaterede produktresume og indlægsseddel afventer EU-kommissionens endelige godkendelse. 

  

Læs nyheden i sin helhed på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside