Gravide med depression - nye retningslinjer

Publiceret: 26.10.2011

På baggrund af en række alvorlige bivirkningsindberetninger hos fostre og spædbørn, hvis mødre under graviditeten har taget SSRI-præparater, indskærper Lægemiddelstyrelsen nu deres anbefalinger for brug af SSRI-præparater under graviditet. 

  

SSRI-præparater til gravide - en specialistopgave 

Lægemiddelstyrelsen skriver, at gravide, der tager SSRI-præparater, bør søge læge med henblik på overvejelse af andre behandlingsmuligheder, fx psykoterapeutisk behandling. I fald det vurderes, at medicinsk behandling er nødvendig, bør dette ordineres og følges af en speciallæge i psykiatri. 

  

Lægemiddelstyrelsen understreger afsluttende, at behandling af gravide med depression er en kompleks problemstilling, som kræver, at der til enhver tid "skal foretages en konkret afvejning af behandlingens mulige gavnlige effekt og skadelige virkninger set i forhold til den risiko, som en utilstrækkeligt behandlet depression kan medføre for den gravide og det ufødte barn". 

  

Læs artiklen i sin helhed på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

  

Læs Lægemiddelstyrelsens notat fra september 2011: Notat om behandling med antidepressiv medicin af typen SSRI

Læs Lægemiddelstyrelsens notat fra oktober 2011: Oversigtsnotat vedrørende SSRI