Anbefaling vedrørende rosiglitazon

Publiceret: 20.10.2010

Det europæiske lægemiddelagentur (EMA) anbefaler, at markedsføringstilladelsen for midler mod type 2-diabetes som indeholder rosiglitazon (Avandia®, Avandamet® og Avaglim®) suspenderes som en konsekvens af, at de gavnlige effekter af lægemidlerne ikke længere står i et rimeligt forhold til bivirkningerne. Læs mere om præparater, der indeholder rosiglitazon medicin.dk. 

 

Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at patienter ikke skal ophøre med Avandia®, Avandamet® eller Avaglim® uden forudgående aftale med lægen. Det anbefales, at patienterne inden for de næste dage/uger skal henvende sig til lægen/hospitalet, der har ansvaret for diabetes-behandlingen, så behandlingen fremover kan blive afklaret.