Ny polyfarmaciklinik i Nordsjælland

Publiceret: 14.05.2019

 

En ny polyfarmaciklinik er åbnet på Nordsjællands hospital i Hillerød den 1. marts 2019. 

 

Formålet med klinikken er at reducere overforbrug af medicin og sikre korrekt medicinering af multisyge patienter.  

 

Henvis patienten til medicingennemgang 

Er du praktiserende læge i Region H, og har du en (eller flere) patient(er) med komplekse medicinske problemstillinger, kan du nu henvise patienten til medicingennemgang i polyfarmaciklinikken. Polyfarmaciklinikken tilbyder både ambulatoriebesøg, hjemmebesøg og indlæggelse til medicinsk sanering. Læs mere på polyfarmaciklinikkens hjemmeside

 

Hvem kan henvises? 

Klinikken henvender sig til patienter med komplekse medicinske problemstillingerr, som er motiveret til at få gennemgået og nedbragt antallet af lægemidler. Pårørende inviteres også ofte med, for at støtte op om både tilrettelæggelsen og varetagelsen af behandlingen. 

 

Kontakt klinikken 

Har du en eller flere patienter, der kan have gavn af medicingennemgang, så kan du få yderligere oplysninger på polyfarmaciklinikkens hjemmeside

 

Du kan også kontakte projektleder Signe Kristensen på: 

Mail: signe.kristensen.01@regionh.dk 

Tlf: 4829 6028 

 

Udenfor Region H? 

Er du sundhedfaglig udenfor Region H, kan du kontakte den Klinisk Farmakologiske Enhed i din region og høre, hvilke muligheder der er i din region.