Nyt fokus på medicin og fertilitet

Publiceret: 14.01.2019

 

Som noget nyt er der nu, under feltet "Graviditet" angivet på et lægemiddel, om det har - eller kan have - nogen indflydelse på fertiliteten hos hhv. kvinder eller mænd. Og om der gælder forbehold for fertile mænd og kvinder. 

 

Se eksempel: Tafinlar 

 

Teoretisk risiko vs. bevist risiko 

Tidligere blev risici vedrørende fertilitet udelukkende nævnt, når der var data, der beviste, at lægemidlet påvirker fertiliteten. Nu informeres ligeledes, blot der er en teoretisk risiko for, at lægemidlet kan påvirke fertiliteten fx pga. lægemidlets farmakokinetik. 

 

Sammen med det øgede fokus er fertilitetsafsnittene nu blevet trukket frem med deres egen overskrift under afsnittet "Graviditet". Dette gælder naturligvis kun på de relativt få lægemidler, hvor det er relevant. 

 

Læs generelt om graviditetstekster i medicin.dk