Fald i forbrug af antibiotika for fjerde år i træk

Publiceret: 16.11.2018

 

For fjerde år i træk er antibiotikaforbruget i Danmark faldet. 

 

Faldet er især markant i brugen af antibiotika til dyr (13 tons mindre i 2017 end 2013), men også forbruget hos mennesker er faldet. 

 

I 2017 lå det samlede forbrug af antibiotika til mennesker på 17,55 definerede døgndoser pr. 1000 indbyggere pr. dag (DID) , hvilket er lavere end forbruget i 2016, der lå på 18,44 DID. 

 

Ca. 90% af det udskrevne antibiotika bruges i primærsektoren, de resterende 10% i hospitalssektoren. 

 

Penicilliner er fortsat den mest brugte gruppe antibiotika; 67% af antibiotikaforbruget i primærsektoren er penicilliner, på hospitalerne udgør penicilliner 53% af det samlede forbrug. 

 

Tendenser i forbrug af antibiotika
Forbruget af antibiotika har været stigende fra den første opgørelse i DANMAP-rapporten i 1996 (13,60 DID) og frem til 2011 (19,80 DID), hvorefter det lå stabilt i nogle år. Siden 2013 har forbruget af antibiotika været faldende. 

 

Læs mere Om DANMAP-resultaterne på Statens Serum Instituts hjemmeside