Patienter og pårørende skal indberette fejl

Publiceret: 02.11.2018

 

En ny landsdækkende kampagne, der hedder "Hjælp os med at blive endnu bedre", skal få patienter og deres pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser i Sundhedsvæsenet.  

 

I dag er det primært sundhedspersonale, der indberetter utilsigtede hændelser, men nu ønsker Styrelsen for Patientsikkerhed og Regionerne også at inddrage patienter og pårørende mere aktivt.  

 

Film, pjece og plakater
Kampagnen består af en film, der vil blive vist på informationsskærme i venteværelser landet over. Samtidig lanceres en pjece og en plakat til venteværelserne med information om, hvordan man som patient eller pårørende rapporterer en utilsigtet hændelse.  

 

Kampagnen er søsat 1. november 2018 af Styrelsen for Patientsikkerhed og de fem regioner.  

 

Læs nyheden om kampagnen - hvor du bl.a. kan læse, hvordan de indberettede hændelser behandles.  

 

Læs også om patientsikkerhed og lægemidler på pro.medicin.dk.