Infektion med CPO er blevet anmeldepligtigt

Publiceret: 12.09.2018

 

En stigning i antallet af CPO-infektioner de senere år får nu Sundhedsstyrelsen til at gøre infektionen anmeldepligtig. 

 

CPO står for carbapenemase-producerende organismer, og disse kan være svære at behandle, fordi de er modstandsdygtige overfor flere typer antibiotika. 

 

Læs hele nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside - og læs også, hvordan du anmelder tilfælde af CPO eller CPE i Bekendtgørelsens paragraf 2, hvis du er læge, og paragraf 3, hvis du er på et laboratorium. 

 

Sundhedsstyrelsen skriver: 

 

CPO står for carbapenemase-producerende organismer og er en fællesbetegnelse for en gruppe af bakterier, som kan være svære at behandle, fordi de er modstandsdygtige overfor flere typer antibiotika. CPO omfatter blandt andet visse tarmbakterier (enterobakterier - de kaldes i så fald CPE) samt miljøbakterierne , Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter baumannii. 

 

CPO producerer et enzym, som gør bakterierne modstandsdygtige overfor flere typer af vigtige antibiotika, hvilket betyder, at der er begrænsede behandlingsmuligheder ved infektion med CPO. De mest kendte CPO er CPE, som er en gruppe af tarmbakterier. I 2008 blev den første tilfælde af CPE fundet i Danmark. Siden det første fund har forekomsten været stigende. 


Infektion med CPO  

En rask person har lille risiko for at blive alvorligt syg af CPO, hvis vedkommende bliver smittet. Oftest vil man blive bærer af CPO uden at have symptomer. Det er således sjældent, at CPO giver anledning til alvorlige og behandlingskrævende infektioner, men ved i forvejen syge og svækkede personer kan det forekomme. 


Det er især urinvejsinfektioner og infektioner i blodbanen, der kræver behandling med specialantibiotika.  

 

Smitte med CPO  

I Danmark er en stor del af de personer, der har fået påvist CPO-infektion, blevet smittet i udlandet, men i de seneste år har der også været påvist tilfælde hos personer uden forudgående udenlandsrejse. Desuden er der set udbrud af CPO på danske hospitaler. CPO smitter først og fremmest ved tæt kontakt med andre mennesker, og smitte sker hyppigst via hænderne, da det er dem, vi rører både ting og hinanden med. Almindelig social omgang med andre mennesker udgør kun en minimal smitterisiko.  

 

Behandling af CPO-infektion  

CPO-infektioner er vanskelige at behandle og kræver behandling med specielle antibiotika. Patienter, som har en CPO-infektion, vil få tildelt enestue, når de bliver indlagt på et sygehus. Det samme gælder såkaldte CPO-bærere, som er patienter, der bærer bakterien på sig - typisk i tarmen - men som ikke er syge af den. 


Der findes ingen behandling til bærere af CPO, men hos nogle mennesker forsvinder bakterien af sig selv. 

 

Læs hele nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside