To beregnere er tilbage

Publiceret: 13.06.2018

 

De to beregnere: 

 

1. Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI-formlen  

Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

2. Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider,  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

har været taget af pro.medicin.dk i en periode for at blive CE-mærket. Nu er de to beregnere CE-godkendt, og derfor tilbage på pro.medicin.dk. 

 

Find dem på relevante præparater og på oversigten over beregnere