SSRI til børn og unge?

Publiceret: 10.05.2011

På grund af den seneste tids debat i medierne skriver Lægemiddelstyrelsen på deres hjemmeside:
 

" ... Der er i Danmark godkendt lægemidler med indhold af seks forskellige lægemiddelstoffer af typen SSRI: Fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin og escitalopram. Af disse er det kun nogle af de præparater, der indeholder fluoxetin, som er godkendt til behandling af depression hos børn og unge (moderat-svær depression hos børn over 8 år).

Derudover er en række præparater indeholdende sertralin samt fluvoxamin godkendt til behandling af obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD), men ikke godkendt til behandling af depression hos børn og unge. Andre SSRI-lægemidler er ikke godkendt til anvendelse til børn og unge.

Generelt er der i produktresumeerne og i patientinformationen for medicin, der indeholder SSRI, en advarsel om en øget hyppighed af selvmordsrelateret adfærd ved behandling med SSRI-præparater. Børn og unge, der behandles med SSRI, bør derfor overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer. ..." 

  

Læger har fri ordinationsret
"... En læge kan ordinere et lægemiddel til behandling af en sygdom hos en patient, uafhængigt af om medicinen er godkendt til den pågældende anvendelse eller ej. Det er en følge af lægernes frie ordinationsret. Lægen vil i en sådan situation foretage en nøje afvejning af de forventede fordele og ulemper for den enkelte patient.
  

Uanset om lægemidlet er godkendt til børn eller unge, skal læger, som anvender SSRI i behandlingen af denne aldersgruppe, være opmærksom på Sundhedsstyrelsens Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser. ..." 

  

Læs teksten i sin helhed på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside