Zinbryta® trækkes tilbage

Publiceret: 05.03.2018

 

Zinbryta® ( daclizumab) til behandling af dissemineret sklerose trækkes tilbage fra markedet efter mistanke om alvorlige inflammatoriske hjerneskader hos patienter, der har været i behandling med præparatet. 

 

Den europæiske lægemiddelkomité PRAC har gennemgået 12 indberettede tilfælde af inflammatoriske hjerneskader hos patienter i behandling med Zinbryta®. De fleste tilfælde opstod inden for de første 8 måneder efter behandlingsstart.  

 

Patienter i behandling med Zinbryta® skal kontaktes hurtigst muligt med henblik på seponering af behandlingen.  

 

Ingen nye patienter må sættes i behandling med Zinbryta®. 

 

Læs om Zinbryta® på pro.medicin.dk. 

 

 

Se: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/patienter-der-faar-zinbryta-mod-multipel-sclerose-skal-stoppe-behandlingen/