Medicinsk cannabis - nye regler på vej

Publiceret: 04.10.2017

 

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen: 

Efter nytår dvs. fra 1. januar 2018, får danske læger - som en forsøgsordning - mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter. Produkterne vil ikke have status som godkendte lægemidler og det vil være produkter, der er nye på det danske marked. Hvilke produkter der bliver tale om, er endnu ikke fastlagt. 

 

Cannabis 

 

Lægemiddelstyrelsen arbejder på at udvikle en ny vejledning til læger i forbindelse med forsøgsordningen. Vejledningen har foreløbig været i høring i sommeren 2017. Den endelige vejledning kan først skrives færdig, når den nye lov om forsøgsordningen om medicinsk cannabis er vedtaget.  

 

Omtale af medicinsk cannabis på pro.medicin.dk 

På pro.medicin.dk omtales alle markedsførte lægemidler på det danske marked. Da medicinsk cannabis endnu ikke findes som markedsført lægemiddel, omtaler vi det endnu ikke.  

 

Der findes p.t. et enkelt lægemiddel, der er baseret på ekstrakt fra cannabisplanten. Det drejer sig om produktet Sativex, der bruges mod multipel sklerose

 

Mere om medicinsk cannabis fra Lægemiddelstyrelsen 

Læs mere om processen med medicinsk cannabis (side 6-8) i nyhedsbrevet Nyt fra Lægemiddelstyrelsen fra oktober 2017

 

Se også Lægehåndbogens Ordination af medicinsk cannabis