Biologiske lægemidler, ny opdateret liste

Publiceret: 17.08.2017

 

Lægemiddelstyrelsen har opdateret listen over udvalgte biologiske lægemidler, hvor lægemidlets navn og batchnummer så vidt muligt skal anføres ved indberetning af formodede bivirkninger.  

 

Informationen er opdateret på pro.medicin.dk.  

 

Teksten: "Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen" vil være angivet på de relevante præparatbekrivelser på pro.medicin.dk, under feltet "Doseringsforslag". Se eksempel.  

 

Se den opdaterede liste over udvalgte biologiske lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.