Automatisk tildeling af kronikertilskud fra 2016

Publiceret: 19.10.2015

Fra 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet automatisk til berettigede borgere - lægen skal ikke længere ansøge om det. 

  

Med virkning fra den 1. januar 2016 indføres et fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser. Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. årligt (2015-tal). 

Det betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når borgeren har haft en årlig egenbetaling til tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på over 3.830 kr. (2015-tal). 

  

Automatiseringen af kronikertilskud er indført af Folketinget for at sikre, at der for alle borgere med et stort medicinforbrug lægges et automatisk loft over den årlige egenbetaling for tilskudsberettiget medicin. 

  

For patienter, hvis tilskudsperiode udløber i december måned 2015, og som på dette tidspunkt har haft en egenbetaling over 3.830 kr., kan lægen søge om kronikertilskud i januar måned 2016 - dog skal Lægemiddelstyrelsen have modtaget lægens ansøgning senest 30. januar 2016. 

  

Læs hele nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside