Ambassadør for Godt du spør´?

Publiceret: 17.09.2015

Kan man tillade sig at spørge...? 

En undersøgelse af patientoplevelser (foretaget af Hej Sundhedsvæsen) viser, at næsten hver fjerde tidligere indlagte patient oplever at komme hjem fra sygehuset og have spørgsmål eller bekymringer, de ikke fik talt med sundhedspersonalet om. Som patient eller pårørende hjælper det, at personalet inviterer til dialog og samarbejde.  

 

Giv et råd - bliv ambassadør for Godt du spør' 

Derfor opfordrer Godt du spør' - kampagnen dig, som er sundhedsprofessionel, til at vise vejen ved at give et godt råd på Godt du spør'. På Godt du spør' kan patienter og pårørende læse om, hvad de selv kan gøre for at få det bedste forløb og den bedste behandling. Mere end 1.200 sundhedsprofessionelle har foreløbig vist, at de støtter den gode dialog. 

 

Hvad kræver det at være ambassadør? 

Det eneste du skal gøre, hvis du gerne vil være ambassadør for Godt du spør´, er at tilmelde dig ambassadørordningen - skrive dit gode råd, og indsende et billede af dig selv. På den måde støtter du en bedre dialog mellem sundhedspersonale, patienter og pårørende. 

 

Godt du spoer lille 

Godt du spør'- nu på apoteket! 

"Godt du spør´- en god behandling begynder med en god dialog" er en landsdækkende kampagne, der giver hjælp til danskerne om, hvordan man kan blive bedre til at forberede sig og dermed nemmere få stillet sine spørgsmål, når man er i kontakt med sundhedspersonale på apoteket, hos lægen eller på sygehuset. Det er parterne i Hej Sundhedsvæsen, der står bag kampagnen. 

 

Fra mandag den 21. september og tre uger frem møder borgerne kampagnen på apoteker i hele landet. Apotekerne udleverer i denne periode pjecen Godt du spør’ gratis. Godt du spør'- pjecen er en spørgeguide, der indeholder en række gode råd og inspiration til spørgsmål, der kan være gode at stille fx hos lægen eller på apoteket. Guiden kan hentes gratis på www.godtduspør.dk, hvor der er flere gode råd og hjælperedskaber. 

 

Om Hej Sundhedsvæsen 

Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der har som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb - og er med til at undgå fejl. Læs mere omHej Sundhedsvæsen. 

 

Læs mere om patientsikkerhed på pro.medicin.dk