Vejledning til nedbringelse af Tuberkulose

Publiceret: 25.08.2015

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny national vejledning om forebyggelse af tuberkulose i Danmark. Vejledningen giver et overblik over ansvarsområderne for alle aktører inden for bekæmpelsen af tuberkulose. 

  

I 2014 fik 312 personer konstateret sygdommen. Der er især smittespredning blandt socialt udsatte personer, såsom hjemløse, misbrugere/alkoholikere og psykisk syge. Der er derfor en særlig fokus på at nedbringe forekomsten i disse grupper. 

  

Find vejledningen som pdf her