Fem nye Nationale Kliniske Retningslinjer

Publiceret: 01.06.2015

Sundhedsstyrelsen har i løbet af maj og start juni 2015 udgivet yderligere fem Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR): 

  

Mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn 

Behandling af bulimi 

Behandling af patienter med skizofreni 

Behandling af følger efter brystkræft 

Behandling af borderline personlighedsforstyrrelse

  

Du kan se en samlet oversigt over de foreløbig 29 udgivne Nationale Kliniske Retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

  

Formål med Nationale Kliniske Retningslinjer 

Om formålet med de Nationale Kliniske Retningslinjer skriver Sundhedsstyrelsen: 

"De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen. 

Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet er at understøtte en ensartet indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren - uanset hvor i landet patienten bor".
 

  

NKR og pro.medicin.dk? 

Fra de enkelte sygdomsbeskrivelser på pro.medicin.dk er indsat link til den relevante Nationale Kliniske Retningslinje, hvis der er udarbejdet en retningslinje, og hvis der findes en tilsvarende sygdomsbeskrivelse på pro.medicin.dk. Læs mere om pro.medicin.dk's redaktionelle retningslinjer.