Ændrede tilskud til en række antipsykotika

Publiceret: 25.02.2015

Der indføres klausuleret tilskud til præparater med følgende indholdsstoffer: 

Amisulprid 

Aripiprazol 

Asenapin 

Lurasidon 

Paliperidon 

Sertindol 

  

Til følgende dispenseringsformer indføres der ligeledes klausuleret tilskud: 

Olanzapin depotinjektionsvæske (der er stadig uklausuleret tilskud til de andre dispenseringsformer) 

Quetiapin depottabletter (der er stadig uklausuleret tilskud til alm. tabletter) 

Risperidon oral opløsning, smeltetabletter og depotinjektionsvæske (der er stadig uklausuleret tilskud til alm. tabletter) 

Ziprasidon oral suspention (der er stadig uklausuleret tilskud til de andre dispenseringsformer) 

Zuclopenthixol orale dråber (der er stadig uklausuleret tilskud til alm. tabletter) 

  

For følgende præparater og dispenseringsformer bortfalder det generelle tilskud helt: 

Haloperidol injektionsvæske (der er stadig uklausuleret tilskud til de andre dispenseringsformer, herunder dekanoat injektionsvæske) 

Levomepromazin 

Melperon 

Periciazin 

Pipamperon 

Prochlorperazin 

Zuclopenthixolacetat 

  

Se i øvrigt de enkelte præparatbeskrivelser for de nærmere betingelser, der skal opfyldes for at opnå klausuleret tilskud.