Nye data om antibiotika og resistens

Publiceret: 23.10.2014

Statens Serum Instituts orienterer i deres seneste EPI NYT om den nye rapport fra DANMAP: 

  

Antibiotikaforbrug er steget 1,2% siden forrige år 

Fra 2012 til 2013 steg det totale forbrug af antibiotika til systemisk brug (primærsektoren og hospitalssektoren sammenlagt) med 1,2 %. Som tidligere blev 90 % af det totale antibiotika brugt i primærsektoren (almen praksis og speciallæger).  

  

Set over en 10-årig periode (2004 til 2013) er det totale forbrug af antibiotika i Danmark steget med 20 %. 

  

Brug af tetracykliner til behandling af acne hos unge er steget markant 

Data viser, at "Fra 2005 til 2013 er forbruget af tetracykliner steget med 54 %. Den største stigning sås for de 10−14 årige (86 %) og for de 15−19 årige (58 %). Dette betyder, at 5.400 flere unge blev behandlet med tetracykliner i 2013 sammenlignet med 2005 (justeret for populationsændringer). Størstedelen af ordinationerne var sandsynligvis til behandling af akne".  

  

Akne 

Kilde: min.medicin.dk 

  

Statens Serum Institut udtrykker bekymring over det store brug af tetracykliner til behandling af  acne hos unge. De skriver: "Behandling af akne med tetracyklin er ofte længerevarende (≥3 mdr.). Dette betyder, at de bakterier, der findes i mave-tarm-kanalen samt på huden hos de unge mennesker, er udsat for langvarigt selektionspres, hvilket medfører en øget risiko for udvikling af resistens". 

  

Links og læs mere 

Læs mere om tetracykliner, behandling af  acne og se den generelle  antibiotikavejledning på pro.medicin.dk. 

  

Læs og hent pro.medicin.dk's antibiotika app

  

Læs DANMAP 2013-rapporten i sin helhed. 

Læs hele EPI NYT oktober 2014