Nødprævention kan anvendes af kvinder uanset vægt

Publiceret: 31.07.2014

Medicin til nødprævention kan anvendes af kvinder uanset legemsvægten - det vil sige også af dem, som vejer 75 kg eller mere. Det er resultatet af en omfattende gennemgang af den tilgængelige viden, som netop er gennemført af den videnskabelige komité for lægemidler til mennesker (CHMP) under det europæiske lægemiddelagentur (EMA).  

  

Selv om enkelte kliniske studier tyder på, at effekten af medicin til nødprævention kan afhænge af legemsvægten, vurderer CHMP, at data er for sparsomme og ikke tilstrækkeligt robuste til, at man kan konkludere, at effekten af nødprævention forringes ved øget legemsvægt. Dette gælder både produkterne Norlevo® (levonorgestrel) og ellaOne® (ulipristalacetat), der begge forhandles i Danmark.  

  

Nødprævention er dog ikke så effektiv som almindelig prævention, uanset ens legemsvægt. Almindelig prævention bør altid foretrækkes, hvis det er muligt. 

  

Læs evt. mere på: Sundhedsstyrelsen (Nødprævention kan anvendes af alle uanset vægt).