Domperidon - begrænsninger i anvendelsen

Publiceret: 02.05.2014

  

På baggrund af en europæisk gennemgang i EMA (European Medicines Agency) af fordele og risici ved domperidon, har Sundhedsstyrelsen ændret anbefaling for brug af domperidon (Motilium® og  Domperidon "Alternova"). Ændringerne sker for at mindske risikoen for alvorlige hjertebivirkninger. 

  

Gennnemgangen viste, at behandling med domperidon var forbundet med en lille stigning i risiko for alvorlige og potentielt livstruende hjertebivirkninger, især hos patienter over 60 år, ved døgndoser over 30 mg og ved samtidig behandling med bestemte typer anden medicin. 

  


De nye begrænsninger fra Sundhedsstyrelsen medfører, at 

 • domperidon fremover kun vil være godkendt til symptomlindring ved kvalme og opkastning
 • dosering ikke overstiger 10 mg 3 gange dgl. oralt eller 30 mg 2 gange dgl. rektalt,
 • behandlingsvarigheden begrænses til højst 7 døgn
 • domperidon ikke anvendes 
  • til børn under 35 kg
  • til patienter med eksisterende hjerterytmeforstyrrelser eller med risiko herfor pga. underliggende hjertesygdom eller elektrolytforstyrrelser
  • ved samtidig behandling med andre lægemidler, der kan påvirke hjerterytmen
  • ved samtidig behandling med lægemidler, der hæmmer nedbrydningen af domperidon og derved øger risikoen for overdosering og bivirkninger.

  

  

Læs mere i Nyt om Bivirkninger # 4, 2014 og i  pressemeddelelsen fra EMA

  

Præparatbeskrivelserne for Motilium® og  Domperidon "Alternova" vil være i overensstemmelse hermed fra næste planlagte opdatering, der finder sted mandag 12. maj 2014.