Nu også fotos af plastre på medicin.dk

Publiceret: 20.03.2014

I foråret 2014 er tilføjet endnu flere fotos af medicinske devices på medicin.dk. Som noget nyt kan du nu også finde fotos af medicinske plastre. 

  

Ved det enkelte foto er indsat information om plastrets faktiske størrelse. 

  

Se eksempler her: 

Discotrine 

Evorel® 

Evo-Conti® 

Emla® 

Exelon® 

Kentera 

Neupro® 

Nicorette® 

Nicotinell® 

Qutenza 

Sancuso 

Scopoderm® 

True Test® 

Versatis® 

Vivelle Dot® 

  

Se liste over alle præparater med foto af enten pen, plaster, inhalator eller spray

  

Patientsikkerhed og medicinsk plaster 

Patientombuddet skriver i en  rapport fra 2012, at en del af de utilsigtede hændelser, der sker med medicin, skyldes fejldosering med plaster.  

  

Patientombuddet skriver, at typiske fejl kan være 

  

  • at doseringen består af flere plastre, og at alle plastre ikke bliver sat på
  • at der ligger depotplastre af forkert styrke i patientens medicinskab
  • at allerede påsatte plastre overses
  • at flere forskellige plastre er i brug samtidig, hvorved de forveksles.

  

Læs mere i Patientombuddets rapport om Medicinering i hjemmeplejen og i plejebolig