Advarsel om blodfortyndende medicin

Publiceret: 12.02.2014

I forbindelse med en utilsigtet hændelse ved skift fra lavmolekylært heparin til rivaroxaban understreger Sundhedsstyrelsen, at behandling med antikoagulantia (AK) skal seponeres, inden patienten starter med behandling med et af de nye orale antikoagulantia (NOAC);  Xarelto® (rivaroxaban),  Pradaxa® (dabigatranetexilat) eller  Eliquis (apixaban).  

  

Ved skift fra lavmolekylært heparin til NOAC seponeres lavmolekylært heparin. Derefter påbegyndes behandling med NOAC på tidspunktet, hvor lavmolekylært heparin ellers skulle være givet. Xarelto® og Pradaxa® kan dog påbegyndes 0-2 timer før dette tidspunkt.  

  

Medicin.dk har i denne forbindelse præciseret teksten i kontraindikationer, forsigtighedsregler og interaktioner på de tre præparatbeskrivelser. Derudover er der tilføjet retningslinjer vedr. skift til og fra vitamin K-antagonister (VKA).  

  

De tilrettede præparatbeskrivelser vil først være på nettet ved næste opdatering af medicinpriser mandag 17. februar, da en opdatering af enkeltestående præparatbeskrivelser på nuværende tidspunkt vil betyde, at prisen slettes.  

  

Den omtalte utilsigtede hændelse vil desuden blive behandlet på førstkommende møde med Patientombuddet. 

  

Læs Sundhedsstyrelsens nyhed