Pas på antikoagulantia til hjerteklappatienter

Publiceret: 18.12.2013

Sundhedsstyrelsen skriver, at nyere antikoagulantia er kontraindicerede til patienter med mekaniske hjerteklapper. Det drejer sig om midlerne Pradaxa® (dabigatran etexilat),  Xarelto® (rivaroxaban) og  Eliquis® (apixaban). 

  

Hjerteklappatienter behandles med warfarin eller phenprocoumon 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at "Patienter med mekaniske hjerteklapper skal behandles med vitamin K-antagonisten warfarin eller alternativt  phenprocoumon. Ved intolerance over for et af stofferne, vælges alternativet. Såfremt patienten under behandling med et af disse lægemidler viser manglende effekt, hæves det terapeutiske niveau efter en individuel vurdering".  

  

Læs Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.