Thiazider og hyponatriæmi

Publiceret: 24.10.2013

Hyponatriæmi er en velkendt bivirkning ved behandling med thiazider, derfor bør elektrolytstatus, specielt serumkalium og -natrium, kontrolleres jævnligt. Alligevel er der flere patienter, der bliver indlagt med hyponatriæmi som formodet bivirkning til thiazid-behandlingen

  

Siden bivirkningsmanageren i oktober 2010 blev indført på Bispebjerg Hospital og i hele Region Hovedstaden i januar 2012 har der været 37 indberetninger med hyponatriæmi som bivirkning. I to af tilfældene var bivirkningen livstruende og forårsagede hos den ene patient faldtraume med efterfølgende rhabdomyolyse, og i det andet tilfælde blev patienten indlagt med universelle kramper. I de øvrige 35 tilfælde var hyponatriæmi medvirkende årsag til indlæggelse eller forlængelse af indlæggelse, hvilket betragtes som en alvorlig bivirkning.  

  

Læs hele artiklen "Thiazider og hyponatriæmi - indberetninger til Region Hovedstadens bivirkningsmanager på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital" af Nanna Borup Johansen, Læge, PhD, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, i Nyt om Bivirkninger