Midlertidig tilpasning af vaccinationsprogram

Publiceret: 22.10.2013

I det netop udkomne EPI-NYT kan man læse, at det i øjeblikket af tekniske årsager er vanskeligt for Statens Serum Institut (SSI) at skaffe Type 2 polio komponenten til DiTeKiPol vaccine og booster. Derfor vil man, formodentlig i en midlertidig periode, bruge den vaccine vores nabolande bruger i det danske børnevaccinationsprogram. SSI skriver, at de vender tilbage med en detaljeret vejledning for det tilpassede vaccinationsprogram sidst i november 2013. 

 

Foto af baby, som bliver vaccineret 

 

Læs nyheden Udbud på to vacciner til børnevaccinationsprogrammet 

  

Se Det danske børnevaccinationsprogram på pro.medicin.dk. 

Og se oversigt over vaccinerne i det danske børnevaccinationsprogram