Ny behandlingsvejledning om demens

Publiceret: 07.10.2013

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ny national klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens. Retningslinjen indeholder bl.a. information om diagnostik, ikke-farmakologisk indsats, farmakologisk behandling og indsatser rettet mod de pårørende. 

  

Sundhedsstyrelsen skriver, at vejledningen både anbefaler ny og gængs praksis. Retningslinjen dækker: 

  • Alzheimers sygdom
  • Frontotemporal demens
  • Lewy body demens
  • Demens ved Parkinsons sygdom 
  • Vaskulær demens. 

  

Sundhedsstyrelsen regner med, at disse demenstyper udgør cirka 90 procent af alle demenstilfælde. 

  

Læs retningslinjen National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens

Læs hele nyheden Udredning og behandling af demens på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

  

Læs om behandling af demens og midler mod demens på pro.medicin.dk.