Forsigtighed ved brug af Protelos®

Publiceret: 17.04.2013

Sundhedsstyrelsen skriver, at "Den europæiske lægemiddelmyndigheds (EMA’s) sikkerhedskomité PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) anbefaler begrænset brug af midlet Protelos®". Protelos® indeholder strontiumranelat og bruges i behandlingen af osteoporose.  

 

Det anbefales, at Protelos® begrænses til patienter med svær osteoporose med høj risiko for fraktur. Desuden bør Protelos® ikke gives til patienter, som har eller har haft hjerte-/karsygdomme eller visse typer forhøjet blodtryk. 

 

Anbefalingen fra PRAC skal nu viderebehandles, inden der træffes en endelig afgørelse. 

  

Læs hele nyheden "PRAC anbefaler begrænset brug af Protelos®" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

  

Læs om Osteoporose på pro.medicin.dk.