Færre bruger antidepressiv medicin

Publiceret: 12.04.2013

Nye tal fra 2012 fra Statens Serum Institut viser at antallet af personer, der tager medicin mod depression, er faldet. I 2011 så man, at forbruget stagnerede, og i 2012 faldt i forbruget. 

  

Størst fald i forbrug blandt unge 

Statens Serum Institut skriver, at det største fald i forbruget ses blandt unge mellem 13-17 år. De unge er ellers den aldersgruppe, hvor forbruget de seneste ti år er steget mest. 

  

Sundhedsstyrelsen indskærpede i 2011, at børn og unge kun må sættes i medicinsk behandling mod depression efter undersøgelse af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. 

  

Læs nyheden "Færre brugere af antidepressiv medicin" på Statens Serum Instituts hjemmeside. 

Læs nyheden "Færre bruger antidepressiv medicin" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

  

Læs om behandling af depression på pro.medicin.dk. 

Læs om antidepressiv behandling af gravide på pro.medicin.dk. 

Læs om antidepressiva på pro.medicin.dk.