GFR erstatter kreatininclearence i medicin.dk

Publiceret: 14.12.2010

GFR erstatter kreatininclearence i medicin.dk
medicin.dk angiver nu lægemiddeldoseringer ved nedsat nyrefunktion i relation til glomerulær filtrationsrate (GFR) i stedet for kreatininclearence. Det gør vi fordi:  

  • GFR en mere præcis indikator for nyrefunktion end P-kreatinin.

     

  • De fleste laboratorier beregner og rapporterer automatisk eGFR (estimeret GFR) sammen med P-kreatinin. På den måde har den behandlende læge hurtig adgang til et estimat for nyrefunktionen, der kan holdes op mod behandlingsvejledningen i medicin.dk.

     

  • Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), Dansk Nefrologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi anbefaler GFR som mål for nyrefunktionen. 

Læs mere her om Nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m2)
Du er velkommen til at kontakte os på kontakt@medicin.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.