Forebyg spredning af MRSA

Publiceret: 19.11.2012

En ny og forenklet vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal nu sikre, at sundhedsvæsenet hurtigere og mere effektivt kan opspore og dermed mindske udbredelsen af såkaldt MRSA - methicillinresistente stafylokok-bakterier, der kun vanskeligt kan bekæmpes med antibiotika. I vejledningen sættes desuden særligt fokus på forekomsten af "MRSA 398"-bakterien, der kan smitte fra svin til mennesker.

Vejledningen er primært rettet mod ansatte inden for hele sundheds- og plejeområdet, der skal lokalisere og iværksætte behandling af personer, der kan være smittet med MRSA. 

  

Læs nyheden i sin helhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs "Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA".