Jens Erik Veirum
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Jens Erik Veirum, Overlæge, ph.d.
Børneafdeling A
Aarhus Universitetshospital
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger