Henrik C. Schønheyder
(Referent)

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Henrik C. Schønheyder, Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk mikrobiologisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
9100 Aalborg
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger