Ulrik Sprogøe
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Ulrik Sprogøe, Overlæge
Klinisk immunologisk afdeling
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger